Žijeme v době neustálého a rychlého vývoje. Věci se posouvají a vyžadují mnohdy velmi zásadní a razantní změny. A jak je všeobecně známo, štěstí přeje připraveným. To platí samozřejmě i u firem. Analýza firemních procesů vám ukáže možnosti, jak zefektivnit a zlepšit svou produktivitu, abyste ze svého podnikání získali co nejvíce.

Vyvíjejte se, nestagnujte

Ať už ke změnám přistupujete z důvodu restrukturalizace, organizačních změn, úsporných opatření, nebo se firma mění zásahem zvenku (nový investor,…), je potřeba celý proces důsledně promyslet, naplánovat a systematicky řídit. Naším cílem je vymyslet vám takový procesní model, který bude součástí každodenní praxe a přinese vám jednoznačný efekt ve zvýšení efektivity a flexibility.

Co se od vás při analýze firemních procesů čeká?

Na vaší straně bude popsat co nejdetailnějí současné firemní procesy. Zaměříme se především na 4 důležité oblasti:

1. projdeme s vámi všechny současné firemní procesy

2. určíte odpovědnosti vlastníků procesů, včetně datových a organizačních struktur, včetně materiálových a datových toků

3. vyjmenujete kritické faktory v současných procesních modelech

4. popíšete nám detailně specifické požadavky pro své odvětví

Co můžete očekávat od analýzy?

Připravte se na zásadní změny

Analýza firemních procesů je efektivní cesta, jak zhodnotit vaše síly a eliminovat vaše slabosti. Díky analýze jsme schopni najít všechny možné příležitosti ke zlepšení vašeho procesního modelu. Dostanete od nás návrh na organizační a personální opatření, definice odpovědností a kompetencí. Celá analýza je na naší straně podřízena jedinému cíli – zvýšit výkonnost a kvalitu vašich firemních procesů pomocí jednoduchých, cílených zlepšení, která budou nakonec opravdovým přínosem.

Chcete se dozvědět o analýze firemních procesů více informací?