Určitě to z každodenní praxe znáte, snažíte se maximalizovat zisk a současně při tom minimalizovat náklady. V dnešní době požadavky na informační systémy, výkony zaměstnanců, technologie i množství aplikací neustále rostou, zatímco rozpočet na jejich pořízení, provoz a správu se tenčí. Avšak smyslem investování nejsou technologie pro technologie a projekty pro projekty. Nevyhazujte peníze za zbytečnosti

Úspor můžete dosáhnout snadněji, než si myslíte

Existují 2 hlavní strategie, jak můžete ušetřit

  1. Vylepšit současné řešení
  2. Investovat do nových řešení, která zlepší vaši ekonomiku v budoucnu

O něco větší výdaje v současnosti mohou firmě ušetřit mnoho prostředků v budoucnu.

Zvýšení produktivity firmy

Účelem snižování nákladů je co nejvíce zvýšit poměr mezi tržbami a náklady. Tedy zvýšit produktivitu firmy. Na tento fakt se mnohdy zapomíná, a proto ani samotné škrtání nákladů nepřináší v mnoha firmách kýžené výsledky. Je velice jednoduché snížit náklady propuštěním zaměstnanců, snížením pracovního fondu či odprodejem majetku. Otázka je, jaké důsledky budou tato opatření mít na růst či pokles tržeb. Protože ve výsledném efektu pouze o tento fakt jde. V průběhu optimalizace nákladů stále monitorujeme výslednou produktivitu firmyzměny v cash flow a další možné varianty řešení vaší situace. 

Chcete optimalizovat své náklady? Chcete zvýšit produktivitu své firmy?